Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời đại biểu Nguyễn Sỹ Cương về thuốc lá lậu

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời đại biểu Nguyễn Sỹ Cương về thuốc lá lậu

'Trên nóng, dưới lạnh', đại biểu Quốc hội phê bình địa phương

'Trên nóng, dưới lạnh', đại biểu Quốc hội phê bình địa phương

Buôn lậu thuốc lá đã 'mua được khung giờ'?

Buôn lậu thuốc lá đã 'mua được khung giờ'?

ĐBQH: 'Tôi mua thuốc lá để chứng minh, không phải tiếp tay buôn lậu'

ĐBQH: 'Tôi mua thuốc lá để chứng minh, không phải tiếp tay buôn lậu'

Đại biểu Quốc hội kể chuyện mua thuốc lá lậu

Đại biểu Quốc hội kể chuyện mua thuốc lá lậu

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: 'Đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ khi quyết định những giải pháp chống buôn lậu thuốc lá!'

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: 'Đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ khi quyết định những giải pháp chống buôn lậu thuốc lá!'

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nhập vai mục sở thị thực trạng buôn lậu thuốc lá 'rất sôi động'

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nhập vai mục sở thị thực trạng buôn lậu thuốc lá 'rất sôi động'

Đại biểu Quốc hội: Nhức nhối nạn buôn lậu thuốc lá

Đại biểu Quốc hội: Nhức nhối nạn buôn lậu thuốc lá