'Án' phạt nặng từ những trò câu view, loan tin thất thiệt

'Án' phạt nặng từ những trò câu view, loan tin thất thiệt

Người nuôi lợn đặc sản Móng Cái tự tin chống dịch tả lợn châu Phi

Người nuôi lợn đặc sản Móng Cái tự tin chống dịch tả lợn châu Phi

Thêm nhiều thông tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi trên facebook bị đề nghị xử lý

Thêm nhiều thông tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi trên facebook bị đề nghị xử lý

Thêm 1 chủ FB bị mời làm việc do đăng tin sai dịch tả lợn châu Phi

Thêm 1 chủ FB bị mời làm việc do đăng tin sai dịch tả lợn châu Phi

Tung tin thất thiệt dịch tả lợn châu Phi, facebooker bị xử lý

Tung tin thất thiệt dịch tả lợn châu Phi, facebooker bị xử lý

Đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi, một chủ tài khoản facebook ở Quảng Ninh bị xử lý

Đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi, một chủ tài khoản facebook ở Quảng Ninh bị xử lý

Quảng Ninh làm việc người đăng tin thất thiệt về bệnh tả lợn châu Phi

Quảng Ninh làm việc người đăng tin thất thiệt về bệnh tả lợn châu Phi

Một facebooker bị xử lý vì tung tin đồn thất thiệt dịch tả lợn Châu Phi

Một facebooker bị xử lý vì tung tin đồn thất thiệt dịch tả lợn Châu Phi

Xuất hiện thông tin sai sự thật về bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Ninh

Xuất hiện thông tin sai sự thật về bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Ninh

Xử lý việc đưa tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi trên facebook

Xử lý việc đưa tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi trên facebook

Làm rõ vụ tung tin thất thiệt dịch tả lợn châu Phi lan đến Hạ Long

Làm rõ vụ tung tin thất thiệt dịch tả lợn châu Phi lan đến Hạ Long