Ninh Bình: Cháy chợ Gián Khẩu, thiệt hại hàng tỷ đồng

Ninh Bình: Cháy chợ Gián Khẩu, thiệt hại hàng tỷ đồng

Ninh Bình: Hơn 30 ki ốt tại chợ Gián Khẩu bị lửa thiêu rụi

Ninh Bình: Hơn 30 ki ốt tại chợ Gián Khẩu bị lửa thiêu rụi

Cháy chợ ở Ninh Bình, nhiều tiểu thương bị thiệt hại

Cháy chợ ở Ninh Bình, nhiều tiểu thương bị thiệt hại

Ninh Bình: Cháy chợ Gián Khẩu, nhiều ki ốt bị ngọn lửa thiêu rụi

Ninh Bình: Cháy chợ Gián Khẩu, nhiều ki ốt bị ngọn lửa thiêu rụi

Hơn 30 ki-ốt chợ cháy ngùn ngụt, thiệt hại hàng tỉ đồng

Hơn 30 ki-ốt chợ cháy ngùn ngụt, thiệt hại hàng tỉ đồng

Cháy lớn thiêu rụi hàng chục ki ốt tại chợ Gián Khẩu, Ninh Bình

Cháy lớn thiêu rụi hàng chục ki ốt tại chợ Gián Khẩu, Ninh Bình

Ninh Bình: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục ki ốt chợ Gián Khẩu

Ninh Bình: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục ki ốt chợ Gián Khẩu

Ninh Bình: Hàng chục ki ốt tại chợ bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Ninh Bình: Hàng chục ki ốt tại chợ bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng