Kết nối hạ tầng thương mại biên giới với Campuchia

Kết nối hạ tầng thương mại biên giới với Campuchia

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại...
Thủ tướng Campuchia tham dự Chương trình 'đón Tết cổ truyền 2020' cùng cộng đồng người Việt Nam

Thủ tướng Campuchia tham dự Chương trình 'đón Tết cổ truyền 2020' cùng cộng đồng người Việt Nam

Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia: Tạo diện mạo mới cho vùng biên cương

Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia: Tạo diện mạo mới cho vùng biên cương

Việt Nam trao tặng Campuchia công trình Chợ biên giới kiểu mẫu

Việt Nam trao tặng Campuchia công trình Chợ biên giới kiểu mẫu

Hoạt động đối ngoại

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam xây chợ biên giới

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam xây chợ biên giới

Bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu (Chợ Đa) cho Campuchia

Khánh thành chợ kiểu mẫu biên giới đầu tiên Việt Nam - Cambodia

Việt Nam tặng Campuchia công trình chợ biên giới kiểu mẫu

Bàn giao chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia: Thúc đẩy giao thương biên giới Việt Nam - Campuchia