'Lữ khách và cõi trăng' - một 'Bắt trẻ đồng xanh' của Hungary

'Lữ khách và cõi trăng' - một 'Bắt trẻ đồng xanh' của Hungary

'Lữ khách và cõi trăng' tái hiện hành trình kiếm tìm ý nghĩa của một chàng trai trẻ trong và sau kỳ trăng...