Trao 65 giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2018

Trao 65 giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2018

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018...
Gặp gỡ những người giải mã văn hóa Chăm - Bài 2: Thành quả từ những nỗ lực

Gặp gỡ những người giải mã văn hóa Chăm - Bài 2: Thành quả từ những nỗ lực

Gặp gỡ những người giải mã văn hóa Chăm -Bài 1: 'Chạm' vào quá khứ

Gặp gỡ những người giải mã văn hóa Chăm -Bài 1: 'Chạm' vào quá khứ

Vinh danh 42 công trình văn nghệ dân gian xuất sắc năm 2018

Vinh danh 42 công trình văn nghệ dân gian xuất sắc năm 2018

42 tác phẩm, công trình nghiên cứu nhận giải văn nghệ dân gian năm 2018

Vinh danh 42 công trình tiêu biểu tại Giải thưởng văn nghệ dân gian

Vinh danh 42 công trình tiêu biểu tại Giải thưởng văn nghệ dân gian

Tượng thờ Hindu giáo đạt giải nhất văn nghệ dân gian

42 công trình, tác phẩm được trao giải Văn nghệ dân gian 2018