Chùa Hương và những điều còn ít người biết

Chùa Hương và những điều còn ít người biết

Chùa Hương là tên gọi dân gian, với một hang động ấn tượng và nổi tiếng – Động Hương Tích – được Tĩnh Đô...
Bảo tồn và phát huy giá trị Tháp gốm men chùa Trò

Bảo tồn và phát huy giá trị Tháp gốm men chùa Trò

Chùa Thiên Trù – Công trình kiến trúc độc đáo giữa núi rừng Hương Sơn

Chùa Thiên Trù – Công trình kiến trúc độc đáo giữa núi rừng Hương Sơn

Vĩnh Phúc: Tháp gốm men chùa Trò được công nhận là bảo vật quốc gia

Vĩnh Phúc: Tháp gốm men chùa Trò được công nhận là bảo vật quốc gia

Tháp gốm men chùa Trò được công nhận bảo vật quốc gia

Tháp gốm men chùa Trò được công nhận bảo vật quốc gia

Vĩnh Phúc: Tháp gốm men chùa Trò - Bảo vật của quốc gia

Vĩnh Phúc: Tháp gốm men chùa Trò - Bảo vật của quốc gia

Vĩnh Phúc: Tháp gốm men chùa Trò được công nhận bảo vật Quốc gia