Tiếp thông tin sư thầy chùa Thanh Âm bị tố dâm ô: Thích Đạo Huấn từng đánh tráo lư hương cổ thời Đường

Tiếp thông tin sư thầy chùa Thanh Âm bị tố dâm ô: Thích Đạo Huấn từng đánh tráo lư hương cổ thời Đường

Vụ sư bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên ở Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm sai phạm

Vụ sư bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên ở Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm sai phạm

Chân dung người ở chùa bị tố dâm ô nam sinh

Chân dung người ở chùa bị tố dâm ô nam sinh

Vụ sư bị tố sàm sỡ nhiều nam sinh: Đại đức nói học trò 'kiêu ngạo, khinh bạc, cãi giả cả thầy'

Vụ sư bị tố sàm sỡ nhiều nam sinh: Đại đức nói học trò 'kiêu ngạo, khinh bạc, cãi giả cả thầy'

Tiếp 'Chuyện 'động trời' tại chùa Thanh Âm (Hà Nội)': Sư thầy bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên là ai?

Tiếp 'Chuyện 'động trời' tại chùa Thanh Âm (Hà Nội)': Sư thầy bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên là ai?

Sư thầy lên tiếng về tin dâm ô nhiều nam sinh tại chùa Thanh Âm, Ứng Hòa

Sư thầy lên tiếng về tin dâm ô nhiều nam sinh tại chùa Thanh Âm, Ứng Hòa

Chuyện 'động trời' tại chùa Thanh Âm (Hà Nội): Sư thầy bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên

Chuyện 'động trời' tại chùa Thanh Âm (Hà Nội): Sư thầy bị tố giở trò đồi bại với loạt nam sinh viên