Bé gái bị bỏ rơi trong chùa

Bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh đỏ hỏn từ tiếng khóc ở góc chùa

Bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh đỏ hỏn từ tiếng khóc ở góc chùa

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Huế: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Huế: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở góc chùa

Phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên góc nhà chùa

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên góc nhà chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chùa

Phát hiện bé gái còn dây rốn bên góc chùa Thành Nội

Phát hiện bé gái còn dây rốn bên góc chùa Thành Nội

Phát hiện bé gái đỏ hỏn còn nguyên dây rốn ở góc chùa

Phát hiện bé gái đỏ hỏn còn nguyên dây rốn ở góc chùa

Thương tâm: Bé sơ sinh còn dây rốn bị bỏ tại chùa

Thương tâm: Bé sơ sinh còn dây rốn bị bỏ tại chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi sau lưng chùa Thành Nội

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi sau lưng chùa Thành Nội

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở góc chùa

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở góc chùa

Huế: Phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Huế: Phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chùa ở Huế

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chùa ở Huế