Hòa Bình: Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn và phong bì tiền

Hòa Bình: Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn và phong bì tiền

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện trước cổng nhà dân kèm theo lời nhắn vì hoàn cảnh gia đình khó...
Bé trai 1 tuổi ở Thái Bình bị bỏ rơi tại chùa với nguyên nhân do gia đình lục đục

Bé trai 1 tuổi ở Thái Bình bị bỏ rơi tại chùa với nguyên nhân do gia đình lục đục

Thái Bình: Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư 'gia đình lục đục, khó khăn'

Thái Bình: Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư 'gia đình lục đục, khó khăn'

Quét sân chùa, sư thầy phát hiện bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi

Quét sân chùa, sư thầy phát hiện bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi

Bé trai 12 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm lá thư viết: 'Gia đình lục đục, nhờ nhà chùa nuôi giúp'

Bé trai 12 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm lá thư viết: 'Gia đình lục đục, nhờ nhà chùa nuôi giúp'

Bé trai 12 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm

Bé trai 12 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm

Nghe thấy tiếng khóc, kiểm tra phát hiện bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi cùng 'dòng tâm thư'

Bé trai 1 tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi trong chùa tại Thái Bình

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm cùng bức tâm thư

Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trong sân chùa kèm tờ giấy nhờ nuôi hộ vì gia đình lục đục

Sư thầy phát hiện bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm

Bé trai một tuổi bị bỏ rơi trong chùa với lời nhắn: 'Nhờ nhà chùa nuôi giúp'

Bé trai một tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa

Bé trai một tuổi bị bỏ rơi dưới chân tượng Quan Âm

Bé trai bị bỏ rơi dưới tượng Quan Âm kèm thư tay nhờ nhà chùa nuôi giúp

Thái Bình: Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng mảnh giấy nhờ nuôi giúp