Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở chùa

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở chùa

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trong khuôn viên nhà chùa

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trong khuôn viên nhà chùa

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ tại sân chùa

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ tại sân chùa

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại chùa

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại chùa

Điều tra việc người đàn ông tử vong tại chùa trong trạng thái treo cổ

Điều tra việc người đàn ông tử vong tại chùa trong trạng thái treo cổ

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên chùa

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên chùa

Hải Dương: Phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử tại chùa

Hải Dương: Phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử tại chùa