Dẹp 'loạn' phong danh hiệu bằng cách nào?

Dẹp 'loạn' phong danh hiệu bằng cách nào?

Chấn chỉnh việc phong tặng, vinh danh trái quy định

Chấn chỉnh việc phong tặng, vinh danh trái quy định

Kiến nghị Thủ tướng dẹp 'loạn' danh hiệu di sản

Kiến nghị Thủ tướng dẹp 'loạn' danh hiệu di sản

Kiến nghị chấn chỉnh việc tôn vinh, vinh danh trái pháp luật

Kiến nghị chấn chỉnh việc tôn vinh, vinh danh trái pháp luật

Bộ Văn hóa kiến nghị Thủ tướng về loạn danh hiệu

Bộ Văn hóa kiến nghị Thủ tướng về loạn danh hiệu

'Loạn' tự phong danh hiệu di sản, Bộ VH-TT-DL báo cáo lên Thủ tướng

'Loạn' tự phong danh hiệu di sản, Bộ VH-TT-DL báo cáo lên Thủ tướng

Bộ VH-TT-DL báo cáo Thủ tướng về 'loạn' phong danh hiệu

Bộ VH-TT-DL báo cáo Thủ tướng về 'loạn' phong danh hiệu