Đồng Nai: Sư cô phát hiện thi thể bé gái trong túi du lịch treo trước cổng chùa

Đồng Nai: Sư cô phát hiện thi thể bé gái trong túi du lịch treo trước cổng chùa

Thi thể bé gái sơ sinh trong túi xách khóa kín treo trước cổng chùa

Thi thể bé gái sơ sinh trong túi xách khóa kín treo trước cổng chùa

Bé gái sơ sinh tử vong trong túi khóa kín để trước cổng chùa

Bé gái sơ sinh tử vong trong túi khóa kín để trước cổng chùa

Điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trước cổng chùa

Điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trước cổng chùa

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa

Thi thể trẻ sơ sinh treo trước cổng chùa

Thi thể trẻ sơ sinh treo trước cổng chùa

Xác trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa ở Đồng Nai

Xác trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trước cổng chùa

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trước cổng chùa

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong trước cổng chùa

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong trước cổng chùa