Thanh Hóa: Chùa Ngọc Đới - nét đẹp giao thoa giữa lịch sử và nghệ thuật

Thanh Hóa: Chùa Ngọc Đới - nét đẹp giao thoa giữa lịch sử và nghệ thuật

Thanh hóa: Thắng tích Hàn Sơn nơi cửa biển Thần Phù

Thanh hóa: Thắng tích Hàn Sơn nơi cửa biển Thần Phù

Về ngôi chùa cổ của xứ Thanh

Về ngôi chùa cổ của xứ Thanh

Về ngôi chùa cổ của xứ Thanh

Về ngôi chùa cổ của xứ Thanh

Ninh Bình: Dừng hoạt động mỏ đá đe dọa di tích chùa Hàn Sơn

Ninh Bình: Dừng hoạt động mỏ đá đe dọa di tích chùa Hàn Sơn

Ninh Bình dừng hoạt động mỏ đá đe dọa di tích chùa Hàn Sơn

Ninh Bình dừng hoạt động mỏ đá đe dọa di tích chùa Hàn Sơn

Thanh Hóa đề nghị Ninh Bình đình chỉ mỏ khai thác đá khiến người dân sợ hãi

Thanh Hóa đề nghị Ninh Bình đình chỉ mỏ khai thác đá khiến người dân sợ hãi

Thanh Hóa: Di tích lịch sử chùa Hàn Sơn 'lâm nguy' vì hoạt động khai thác đá

Thanh Hóa: Di tích lịch sử chùa Hàn Sơn 'lâm nguy' vì hoạt động khai thác đá

Di tích chùa Hàn Sơn bị đe dọa vì nổ mìn khai thác đá

Di tích chùa Hàn Sơn bị đe dọa vì nổ mìn khai thác đá

Nổ mìn khai thác đá, dân kêu trời, di tích bị đe dọa

Nổ mìn khai thác đá, dân kêu trời, di tích bị đe dọa