Lạng Sơn: Xã hội hóa tạo nguồn lực bảo vệ và tôn tạo các di tích

Lạng Sơn: Xã hội hóa tạo nguồn lực bảo vệ và tôn tạo các di tích

La liệt 'thần dược' trên núi cao được người Dao Mẫu Sơn mang bày bán

La liệt 'thần dược' trên núi cao được người Dao Mẫu Sơn mang bày bán

Lạng Sơn: Bảo vệ môi trường mùa lễ hội

Lạng Sơn: Bảo vệ môi trường mùa lễ hội

La liệt 'thần dược' trên núi cao được người Dao Mẫu Sơn mang bày bán

La liệt 'thần dược' trên núi cao được người Dao Mẫu Sơn mang bày bán

Tưng bừng khai hội Xuân Xứ Lạng 2019

Tưng bừng khai hội Xuân Xứ Lạng 2019

Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng

Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng

Sắc xuân Cao Lộc

Sắc xuân Cao Lộc

Lễ hội hàng trăm con lợn vàng rộm

Lễ hội hàng trăm con lợn vàng rộm

Phát thèm khi lạc giữa 'rừng' lợn sữa quay ở xứ Lạng

Phát thèm khi lạc giữa 'rừng' lợn sữa quay ở xứ Lạng