Clip: Báo hoa ngậm ngùi bỏ đi vì tấn công chó hoang không thành

Clip: Báo hoa ngậm ngùi bỏ đi vì tấn công chó hoang không thành

Chó hoang xơi tái khỉ đầu chó, đánh linh cẩu tơi tả

Chó hoang xơi tái khỉ đầu chó, đánh linh cẩu tơi tả

Chó hoang đánh đá 'mắng xối xả' vào mặt báo hoa mai

Chó hoang đánh đá 'mắng xối xả' vào mặt báo hoa mai

'Đôi chân dài' đặc biệt của dân làng cà kheo

'Đôi chân dài' đặc biệt của dân làng cà kheo

Những chiến khuyển anh hùng trong Thế chiến I

Những chiến khuyển anh hùng trong Thế chiến I

Hai lao động Việt ở Đài Loan bị buộc tội giết và ăn thịt chó

Hai lao động Việt ở Đài Loan bị buộc tội giết và ăn thịt chó

Ảnh động vật: Cá giữa biển ni lông, bò in bóng mặt trăng...

Ảnh động vật: Cá giữa biển ni lông, bò in bóng mặt trăng...

Chó cảm tử của Liên Xô - nỗi kinh hãi tột độ cho quân Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc

Chó cảm tử của Liên Xô - nỗi kinh hãi tột độ cho quân Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc