Tiếng Việt ngày một méo mó?

Tiếng Việt ngày một méo mó?

À, có giả định như thế này mới độc chiêu: Nếu ai đó ghi âm được những lời tỏ tình của trai gái đang yêu, in...