Hơn 10 năm làm công tác thiện nguyện

Hơn 10 năm làm công tác thiện nguyện

Mỗi tuần, hơn 500 bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo Đức Thọ

Mỗi tuần, hơn 500 bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo Đức Thọ

Những suất ăn nghĩa tình

Những suất ăn nghĩa tình

NHỮNG BÁT CHÁO ĐONG ĐẦY TÌNH NHÂN ÁI

NHỮNG BÁT CHÁO ĐONG ĐẦY TÌNH NHÂN ÁI

Hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Nhiều hoạt động thiết thực vì người dân vùng biên Hà Tĩnh

Gần 9 ngàn bát cháo, cơm, sữa tình thương đến với bệnh nhân nghèo

Gần 9 ngàn bát cháo, cơm, sữa tình thương đến với bệnh nhân nghèo

Mùa hè nhân ái ở Quảng Trị

Mùa hè nhân ái ở Quảng Trị

Sôi nổi các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam

Đồng hành cùng người nghèo

Đồng hành cùng người nghèo