Đón bằng công nhận 'Hoàng hoa sứ trình đồ' di sản tư liệu thế giới của UNESCO

Đón bằng công nhận 'Hoàng hoa sứ trình đồ' di sản tư liệu thế giới của UNESCO

Hà Tĩnh đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Hà Tĩnh đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Kẻ sĩ xưa đẹp trên từng trang sách

Kẻ sĩ xưa đẹp trên từng trang sách

Tên gọi Việt Nam có từ khi nào?

Tên gọi Việt Nam có từ khi nào?

Làm thế nào để thiết kế một thành phố dành riêng cho phụ nữ?

Làm thế nào để thiết kế một thành phố dành riêng cho phụ nữ?

Đưa di sản dòng họ ra thế giới

Đưa di sản dòng họ ra thế giới

Chánh sứ Nguyễn Duy Hiểu: Hy sinh giữ gìn quốc thể

Chánh sứ Nguyễn Duy Hiểu: Hy sinh giữ gìn quốc thể

Thấy bà cụ xa lạ đứng giữa đường vẫy xe, tài xế dừng lại làm hành động khiến hàng ngàn người nể phục

Thấy bà cụ xa lạ đứng giữa đường vẫy xe, tài xế dừng lại làm hành động khiến hàng ngàn người nể phục

Một tư liệu lịch sử quý hiếm về ngoại giao Việt - Trung

Một tư liệu lịch sử quý hiếm về ngoại giao Việt - Trung

Sứ thần nước Việt và câu đối để đời treo ở Thiên An Môn

Sứ thần nước Việt và câu đối để đời treo ở Thiên An Môn

Một dòng họ, hai di sản thế giới

Một dòng họ, hai di sản thế giới

Tình tiết bất ngờ về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (Kỳ 3): Kế trong kế

Tình tiết bất ngờ về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (Kỳ 3): Kế trong kế

Di sản tư liệu có bị lãng quên?

Di sản tư liệu có bị lãng quên?

Tình tiết bí ẩn về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (2)

Tình tiết bí ẩn về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (2)

Tình tiết thú vị về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (1)

Tình tiết thú vị về chuyến đi sứ của vua Quang Trung (1)

Hà Nội và những con đê thành lối xe

Hà Nội và những con đê thành lối xe

Hành trình đến di sản tư liệu thế giới của 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Hành trình đến di sản tư liệu thế giới của 'Hoàng hoa sứ trình đồ'

Hoàng hoa sứ trình đồ - di sản tư liệu ký ức thế giới

Hoàng hoa sứ trình đồ - di sản tư liệu ký ức thế giới

GS Hoàng Xuân Hãn với khảo cứu về lai lịch chúa Trịnh Kiểm

GS Hoàng Xuân Hãn với khảo cứu về lai lịch chúa Trịnh Kiểm

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới

Việt Nam có thêm một di sản thế giới được UNESCO ghi danh

Việt Nam có thêm một di sản thế giới được UNESCO ghi danh

'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO

'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO

'Hoàng hoa sứ trình đồ' của Hà Tĩnh chính thức trở thành Di sản tư liệu ký ức thế giới

'Hoàng hoa sứ trình đồ' của Hà Tĩnh chính thức trở thành Di sản tư liệu ký ức thế giới

Sách cổ Hoàng hoa sứ trình đồ được vinh danh là Di sản tư liệu Ký ức thế giới

Hoàng hoa sứ trình đồ trở thành di sản tư liệu Ký ức thế giới

Hoàng hoa sứ trình đồ trở thành di sản tư liệu Ký ức thế giới

Việt Nam vừa có thêm một Di sản tư liệu thế giới

Việt Nam vừa có thêm một Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Thâm cung bí sử đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

Thâm cung bí sử đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn - Dấu xưa một thuở!

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn - Dấu xưa một thuở!

Người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng

Người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng

Vì bờ cõi, công chúa Huyền Trân phải kết hôn với vua Chiêm đã gần 50

Vì bờ cõi, công chúa Huyền Trân phải kết hôn với vua Chiêm đã gần 50

Vị Chánh sứ sống tốt đời, đẹp đạo

Vị Chánh sứ sống tốt đời, đẹp đạo