Chưa thu phí đoạn tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi

Chưa thu phí đoạn tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi

Đoạn cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi chưa tiến hành thu phí

Đoạn cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi chưa tiến hành thu phí

Cao tốc Tam Kỳ-Quảng Ngãi chưa thu phí sau nửa tháng thông xe

Cao tốc Tam Kỳ-Quảng Ngãi chưa thu phí sau nửa tháng thông xe

Chuẩn bị thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chuẩn bị thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi sắp thông xe, chưa thu phí

Cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi sắp thông xe, chưa thu phí

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi): Có kịp thông xe kỹ thuật ngày 30-6?

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi): Có kịp thông xe kỹ thuật ngày 30-6?

Kiểm soát đặc biệt giai đoạn nước rút tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Kiểm soát đặc biệt giai đoạn nước rút tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

'Chạy nước rút' thông tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi

'Chạy nước rút' thông tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi

Bảo vệ thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cán đích ngày 30/6

Bảo vệ thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cán đích ngày 30/6

Tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi thi công chậm vì nhiều vướng mắc

Tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi thi công chậm vì nhiều vướng mắc

Cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi nguy cơ 'vỡ trận' vì mặt bằng

Cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi nguy cơ 'vỡ trận' vì mặt bằng

Phấn đấu đến cuối tháng 6 thông xe đoạn tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi