'Cô Ba Sài Gòn' làm nóng chương trình chiếu phim ngoài trời

'Cô Ba Sài Gòn' làm nóng chương trình chiếu phim ngoài trời

Là bộ phim Việt duy nhất được chọn trình chiếu trong chương trình chiếu phim ngoài trời tại LHP Haniff...