Hướng dẫn kiểm tra, lấy mẫu phế liệu chưa phù hợp thực tế

Hướng dẫn kiểm tra, lấy mẫu phế liệu chưa phù hợp thực tế

Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?

Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?

Sớm tháo gỡ vướng mắc về quy chuẩn quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu

Sớm tháo gỡ vướng mắc về quy chuẩn quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu

Báo động việc nhập khẩu ồ ạt thịt bò ngoại: Bò nội địa bị đánh bật!

Báo động việc nhập khẩu ồ ạt thịt bò ngoại: Bò nội địa bị đánh bật!

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu có được thực hiện thủ tục NK giấy phế liệu?

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu có được thực hiện thủ tục NK giấy phế liệu?

Quy chuẩn quốc gia về phế liệu nhập khẩu: Rà soát bất cập trước khi có hiệu lực

Quy chuẩn quốc gia về phế liệu nhập khẩu: Rà soát bất cập trước khi có hiệu lực

Ngăn chặn phân bón nhập khẩu không đạt chất lượng ngay từ cửa khẩu

Ngăn chặn phân bón nhập khẩu không đạt chất lượng ngay từ cửa khẩu

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 124 phát hành ngày 16/10/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 124 phát hành ngày 16/10/2018

Hơn 15.000 container phế liệu đang lưu tại các cảng

Hơn 15.000 container phế liệu đang lưu tại các cảng