Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc

Giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở

Giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở

Cơ cấu lại cấp tổ, đội tại các chi cục thuộc Hải quan Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Nam Ninh

Cơ cấu lại cấp tổ, đội tại các chi cục thuộc Hải quan Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Nam Ninh

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Đứt dây tời, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Đứt dây tời, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Đứt dây tời, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Đứt dây tời, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tìm kiếm 1 ngư dân bị mất tích trên biển

Tìm kiếm 1 ngư dân bị mất tích trên biển

BĐBP Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 2

BĐBP Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 2