Vẫn giải quyết thủ tục đối với phế liệu qua đường thủy nội địa

Vẫn giải quyết thủ tục đối với phế liệu qua đường thủy nội địa

Ban hành danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Ban hành danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Ban hành danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Ban hành danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 484.660 tấn sắt thép phế liệu

Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 484.660 tấn sắt thép phế liệu

Sắt thép phế liệu vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam

Sắt thép phế liệu vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam

Sắt thép phế liệu nhập khẩu từ Hà Lan tăng đột biến trong 8 tháng

Sắt thép phế liệu nhập khẩu từ Hà Lan tăng đột biến trong 8 tháng

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng ra chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng ra chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu