Hải quan bán đấu giá 168 tấn thịt trâu để tái xuất đúng theo quy định

Hải quan bán đấu giá 168 tấn thịt trâu để tái xuất đúng theo quy định

Xử lý lô hàng 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh bị tịch thu theo quy định của pháp luật

Xử lý lô hàng 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh bị tịch thu theo quy định của pháp luật

Bị buộc tái xuất sang Trung Quốc, lô thịt trâu lại đi 'lộn đường'

Bị buộc tái xuất sang Trung Quốc, lô thịt trâu lại đi 'lộn đường'

Bị từ chối kiểm dịch, Hải quan vẫn quyết bán đấu giá 170 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Bị từ chối kiểm dịch, Hải quan vẫn quyết bán đấu giá 170 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Tổng cục Hải quan khẳng định đã làm đúng pháp luật

Tổng cục Hải quan khẳng định đã làm đúng pháp luật

Tổng cục Hải quan nói gì vụ bán đấu giá 168 tấn thịt trâu đông lạnh?

Tổng cục Hải quan nói gì vụ bán đấu giá 168 tấn thịt trâu đông lạnh?

Hải quan lên tiếng vụ bán đấu giá lô hàng gần 170 tấn thịt trâu đông lạnh

Hải quan lên tiếng vụ bán đấu giá lô hàng gần 170 tấn thịt trâu đông lạnh

Hải quan nói gì việc bán đấu giá 168 tấn thịt trâu từ Trung Quốc?

Hải quan nói gì việc bán đấu giá 168 tấn thịt trâu từ Trung Quốc?

Hải quan nói gì việc bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu tịch thu?

Hải quan nói gì việc bán đấu giá 168,25 tấn thịt trâu tịch thu?

Xử lý 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh đúng quy định

Xử lý 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh đúng quy định

Thông tin về việc bán gần 170 tấn thịt trâu đông lạnh để tái xuất

Thông tin về việc bán gần 170 tấn thịt trâu đông lạnh để tái xuất