Bahrain, Kuwait lấy làm tiếc việc Mỹ công nhận Cao nguyên Golan

Bahrain, Kuwait lấy làm tiếc việc Mỹ công nhận Cao nguyên Golan

Syria lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Syria lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Israel và Syria mở lại cửa khẩu duy nhất ở Cao nguyên Golan

Israel và Syria mở lại cửa khẩu duy nhất ở Cao nguyên Golan

Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10

Cửa khẩu Quneitra giữa Syria và Israel được mở lại ngày 15/10

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Syria và Israel bất ngờ mở cửa khẩu Cao nguyên Golan

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Syria và Israel bất ngờ mở cửa khẩu Cao nguyên Golan

Bước ngoặt Israel và Syria đồng ý mở lại Cửa khẩu Quneitra tại Cao nguyên Golan

Bước ngoặt Israel và Syria đồng ý mở lại Cửa khẩu Quneitra tại Cao nguyên Golan

LHQ, Israel và Syria đạt thỏa thuận mở lại cửa khẩu Quneitra