Dàn xe cổ hàng hiếm lăn bánh từ Trung Quốc đến Hà Nội

Dàn xe cổ hàng hiếm lăn bánh từ Trung Quốc đến Hà Nội

Chiêm ngưỡng dàn xe cổ tham gia hành trình Việt Nam – Vân Nam

Chiêm ngưỡng dàn xe cổ tham gia hành trình Việt Nam – Vân Nam

Giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu

Giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu

Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc giao lưu chính trị

Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc giao lưu chính trị

Bí mật nơi Tôn Ngộ Không bị nhốt 500 năm dưới đá

Bí mật nơi Tôn Ngộ Không bị nhốt 500 năm dưới đá

Lần đầu tiên tuần tra song phương cấp tỉnh trên biên giới Việt Trung

Lần đầu tiên tuần tra song phương cấp tỉnh trên biên giới Việt Trung

Lệch khổ ray cản trở vận tải đường sắt với Trung Quốc

Lệch khổ ray cản trở vận tải đường sắt với Trung Quốc