Chiều mưa biên giới

Chiều mưa biên giới

Có đến cửa khẩu Buprăng vào mùa mưa mới cảm nhận hết được nỗi trống trải, quạnh vắng mà các công chức Hải...