Các nhà khoa học nói gì về vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9 gần Hồ Gươm?

Các nhà khoa học nói gì về vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9 gần Hồ Gươm?

Xây ga ngầm cạnh hồ Gươm: 90% phiếu đồng tình

Xây ga ngầm cạnh hồ Gươm: 90% phiếu đồng tình

Đồng thuận cao xây ga ngầm đường sắt cạnh Hồ Gươm

Đồng thuận cao xây ga ngầm đường sắt cạnh Hồ Gươm

Ga tàu điện ngầm Hồ Gươm: 4 cửa lên xuống có quá nhiều?

Ga tàu điện ngầm Hồ Gươm: 4 cửa lên xuống có quá nhiều?

Chờ 10 năm mới được nhìn thiết kế ga ngầm cạnh Hồ Gươm, dân hy vọng không bị ăn 'bánh vẽ'

Chờ 10 năm mới được nhìn thiết kế ga ngầm cạnh Hồ Gươm, dân hy vọng không bị ăn 'bánh vẽ'

Chuyên gia nói gì về việc xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm?

Chuyên gia nói gì về việc xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm?

Ý kiến trái chiều về phương án ga ngầm C9 ở Hồ Gươm

Ý kiến trái chiều về phương án ga ngầm C9 ở Hồ Gươm