Xúc động lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Xúc động lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình được thực hiện vào mỗi buổi sáng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ 15/8

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ 15/8

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15/8

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 15/8

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Những chiến sĩ canh giấc ngủ cho Người

Những chiến sĩ canh giấc ngủ cho Người

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày thống nhất 30/4

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày thống nhất 30/4

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 45 năm ngày thống nhất đất nước

Trang nghiêm lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 45 năm ngày thống nhất đất nước

Xúc động đứng trước Quảng trường Ba Đình ngày Tết Độc lập

Xúc động đứng trước Quảng trường Ba Đình ngày Tết Độc lập

Chuyện những người 50 năm gìn giữ thi hài Bác

Chuyện những người 50 năm gìn giữ thi hài Bác

Những chuyện chưa kể trong 50 năm gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những chuyện chưa kể trong 50 năm gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáu lần di chuyển thi hài Bác

Sáu lần di chuyển thi hài Bác

Tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được bảo quản tốt sau nửa thế kỷ

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được bảo quản tốt sau nửa thế kỷ

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước

Gần 60 triệu lượt người đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gần 60 triệu lượt người đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

50 năm gìn giữ giấc ngủ cho Người

50 năm gìn giữ giấc ngủ cho Người

Thủ tướng kiểm tra công trình, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng kiểm tra công trình, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh