Nỗ lực cải cách vì sự hài lòng của người dân

Nỗ lực cải cách vì sự hài lòng của người dân

Năm 2018, với những nỗ lực cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, sự hài lòng của người dân khi...
Thống nhất quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Thống nhất quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tăng cường triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ

Tăng cường triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp phải thực hiện tập trung

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp phải thực hiện tập trung

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án

Sẽ có quy định pháp lý về xác thực và định danh điện tử?

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

Thủ tướng yêu cầu khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia 1/11/2019

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nhiều chuyển biến tích cực

Hà Nội bãi bỏ 190 thủ tục hành chính

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020