Bố trí, kiện toàn cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện ở Hà Nội

Bố trí, kiện toàn cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện ở Hà Nội

Triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại 10 bộ, địa phương

Triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại 10 bộ, địa phương

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bắc Giang nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Bắc Giang nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quảng Bình giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm

Quảng Bình giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Tuyên Quang về CCHC

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Tuyên Quang về CCHC

Máy bay hạ cánh khẩn vì cún mở cửa khoang hành lý

Máy bay hạ cánh khẩn vì cún mở cửa khoang hành lý

Máy bay hạ cánh khẩn vì chó xổng chuồng

Máy bay hạ cánh khẩn vì chó xổng chuồng

Quảng Ninh trao đổi hơn 1 triệu văn bản có chữ ký số trên mạng dữ liệu chuyên dùng

Quảng Ninh trao đổi hơn 1 triệu văn bản có chữ ký số trên mạng dữ liệu chuyên dùng

Doanh nghiệp Việt đem gì tới diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin?

Doanh nghiệp Việt đem gì tới diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin?

Sếp VNPT trải lòng về những lo lắng trong quá trình chuyển đổi số

Sếp VNPT trải lòng về những lo lắng trong quá trình chuyển đổi số

Giải mã ẩn số 2 công ty mới của VNPT

Giải mã ẩn số 2 công ty mới của VNPT

VNPT mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt phương án sắp xếp lại khối CNTT

VNPT mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt phương án sắp xếp lại khối CNTT

Năm 2019, VNPT sẽ cổ phần hóa toàn Tập đoàn?

Năm 2019, VNPT sẽ cổ phần hóa toàn Tập đoàn?