Hà Nội giảm 8.761 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

Hà Nội giảm 8.761 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

Đến 2020: Hà Nội sẽ giảm hơn 11.000 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Đến 2020: Hà Nội sẽ giảm hơn 11.000 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Hà Nội tinh giản hàng nghìn biên chế

Hà Nội tinh giản hàng nghìn biên chế

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất

Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Hà Tĩnh

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Hà Tĩnh

Hà Nội triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Hà Nội triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Bộ NN- PTNT ban hành kế hoạch triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ NN- PTNT ban hành kế hoạch triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

TPHCM: Gateway Thao Dien tiến hành bàn giao căn hộ

TPHCM: Gateway Thao Dien tiến hành bàn giao căn hộ

Bộ Nội vụ triển khai Hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử

Bộ Nội vụ triển khai Hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử

Khai mạc Lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản một cửa điện tử của Bộ Nội vụ và kiểm soát thủ tục hành chính, tiêu chuẩn ISO

Khai mạc Lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản một cửa điện tử của Bộ Nội vụ và kiểm soát thủ tục hành chính, tiêu chuẩn ISO

Từ 1/1/2019, Bộ Nội vụ sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số

Từ 1/1/2019, Bộ Nội vụ sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số

Bộ Nội vụ tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử

Bộ Nội vụ tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử

Bộ Nội vụ tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử

Bộ Nội vụ tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử

Hà Nội đã kết nối mạng diện rộng đến 584 xã, phường, thị trấn

Hà Nội đã kết nối mạng diện rộng đến 584 xã, phường, thị trấn

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Hải Phòng: Điểm sáng trong cải cách hành chính

Hải Phòng: Điểm sáng trong cải cách hành chính

Hạn chế thấp nhất việc người nộp thuế phải gặp cán bộ thuế

Hạn chế thấp nhất việc người nộp thuế phải gặp cán bộ thuế

Bộ Tài chính: Cắt giảm kỷ lục điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục

Bộ Tài chính: Cắt giảm kỷ lục điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục