Long Hậu báo lãi ròng 200 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch

Long Hậu báo lãi ròng 200 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch

CTCP Long Hậu (LHG) báo lãi quý 4 tăng mạnh theo đó lãi cả năm vượt 63% kế hoạch đề ra.
Long Hậu (LHG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng gần 45% nhờ cho thuê đất KCN và xưởng xây sẵn

Long Hậu (LHG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng gần 45% nhờ cho thuê đất KCN và xưởng xây sẵn

Tổ chức liên quan Phó Chủ tịch HĐQT Long Hậu (LHG) đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu

Tổ chức liên quan Phó Chủ tịch HĐQT Long Hậu (LHG) đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu

Long Hậu (LHG): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 23 tỷ đồng, tăng 26%

Long Hậu (LHG): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 23 tỷ đồng, tăng 26%

Thị giá cổ phiếu HDC, LHG tăng mạnh nhờ cổ đông mới mua vào

Thị giá cổ phiếu HDC, LHG tăng mạnh nhờ cổ đông mới mua vào

Long Hậu (LHG): Tổ chức liên quan Phó chủ tịch HĐQT chưa bán ra được cổ phiếu

Long Hậu (LHG): Tổ chức liên quan Phó chủ tịch HĐQT chưa bán ra được cổ phiếu

Cú bứt tốc của cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp

Cú bứt tốc của cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp

Ông Võ Tấn Thịnh tiếp tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng sở hữu lên 20%

Ông Võ Tấn Thịnh tiếp tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng sở hữu lên 20%

Ông Võ Tấn Thịnh tiếp tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng sở hữu lên 20%

Ông Võ Tấn Thịnh tiếp tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng sở hữu lên 20%

Dòng tiền biến động tìm đến Việt Nam, đại gia nhiều đất thăng hoa

Dòng tiền biến động tìm đến Việt Nam, đại gia nhiều đất thăng hoa

Đại gia Võ Tấn Thịnh chơi lớn tại CTCP Long Hậu (LHG)

Đại gia Võ Tấn Thịnh chơi lớn tại CTCP Long Hậu (LHG)

Giao dịch chứng khoán sáng 26/8: HAP chưa hết sốt, VN-Index tiếp tục tăng

Giao dịch chứng khoán sáng 26/8: HAP chưa hết sốt, VN-Index tiếp tục tăng

Một cổ đông cá nhân liên tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9% lên 11,9%

Một cổ đông cá nhân liên tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9% lên 11,9%

Một cổ đông cá nhân liên tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9% lên 11,9%

Một cổ đông cá nhân liên tục gom cổ phiếu Long Hậu (LHG) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9% lên 11,9%

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/8

Cổ phiếu LHG tăng nóng, dòng tiền bỏ qua nỗi lo

Cổ phiếu LHG tăng nóng, dòng tiền bỏ qua nỗi lo

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/7