Đạt Phương (DPG) bán ra 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Đạt Phương (DPG) bán ra 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Được sự chấp thuận của UBCKNN ngày 10/5/2021, CTCP Đạt Phương (DPG - sàn HOSE) bắt đầu bán ra 1,5 triệu cổ...
Đạt Phương (DPG) dự kiến bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Đạt Phương (DPG) dự kiến bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Quý I/2021, Đạt Phương (DPG) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ

Quý I/2021, Đạt Phương (DPG) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ

Cổ phiếu tăng mạnh, DPG muốn bán hết 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu tăng mạnh, DPG muốn bán hết 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Dự kiến quý II/2021, Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Dự kiến quý II/2021, Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Đạt Phương (DPG) đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng năm 2021

Đạt Phương (DPG) đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng năm 2021

Hụt nguồn thu từ bất động sản, Đạt Phương (DPG) báo cáo lợi nhuận quý IV/2020 giảm 26,3%

Hụt nguồn thu từ bất động sản, Đạt Phương (DPG) báo cáo lợi nhuận quý IV/2020 giảm 26,3%

Chị gái Chủ tịch Đạt Phương muốn bán 150.000 cổ phiếu DPG

Chị gái Chủ tịch Đạt Phương muốn bán 150.000 cổ phiếu DPG

Chị Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu

Chị Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu

Đạt Phương (DPG) bị truy thu, phạt vi phạm vi phạm hành chính và chậm nộp thuế 894,9 triệu đồng

Đạt Phương (DPG) bị truy thu, phạt vi phạm vi phạm hành chính và chậm nộp thuế 894,9 triệu đồng

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/12

Anh trai Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Anh trai Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

Quý III/2020: Đạt Phương (DPG) lợi nhuận tăng mạnh, nhưng dòng tiền vẫn âm

Quý III/2020: Đạt Phương (DPG) lợi nhuận tăng mạnh, nhưng dòng tiền vẫn âm

Đại gia chơi lạ, bán cổ phiếu rẻ một nửa, chịu mất hàng chục tỷ đồng

Đại gia chơi lạ, bán cổ phiếu rẻ một nửa, chịu mất hàng chục tỷ đồng

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đã mua vào 197.700 cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đã mua vào 197.700 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/10

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) vừa mua và bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký mua

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) vừa mua và bán cổ phiếu trong thời gian đăng ký mua

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Đạt Phương (DPG) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/8

Muôn vẻ đại hội thường niên 2020

Muôn vẻ đại hội thường niên 2020

Chứng khoán lao dốc vì virus corona, nhiều doanh nghiệp 'ra tay' cứu

Chứng khoán lao dốc vì virus corona, nhiều doanh nghiệp 'ra tay' cứu

Đat Phương (DPG): Lợi nhuận quý IV tăng đột biến nhưng cả năm chỉ hoàn thành 42% kế hoạch

Đat Phương (DPG): Lợi nhuận quý IV tăng đột biến nhưng cả năm chỉ hoàn thành 42% kế hoạch

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/12

Đạt Phương huy động 300 tỷ trái phiếu khi đang đối mặt dư nợ vay cao ngất

Đạt Phương huy động 300 tỷ trái phiếu khi đang đối mặt dư nợ vay cao ngất

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/6