Tuyên dương gương thanh niên dũng cảm

Tuyên dương gương thanh niên dũng cảm

Nam thanh niên 'vật lộn' với dòng nước xiết cứu sống hai mẹ con

Nam thanh niên 'vật lộn' với dòng nước xiết cứu sống hai mẹ con

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con bị đuối nước ở Quảng Nam

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con bị đuối nước ở Quảng Nam

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Thanh niên cứu hai mẹ con giữa dòng nước xiết

Thanh niên cứu hai mẹ con giữa dòng nước xiết