TP Móng Cái: Thu giữ, tiêu hủy gần 30.000m lưới bẫy chim

TP Móng Cái: Thu giữ, tiêu hủy gần 30.000m lưới bẫy chim

Từ ngày 15/9 đến 10/10/2018, TP Móng Cái đã thu giữ, tiêu hủy gần 30.000m lưới dùng để giăng bẫy chim hoang...