Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La bán được 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La bán được 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá cao; Bào ngư cho giới nhà giàu rớt giá hơn nửa

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá cao; Bào ngư cho giới nhà giàu rớt giá hơn nửa

Chiếc xe ngược dòng thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu đồng

Chiếc xe ngược dòng thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu đồng

Xe đạp vượt 100 km về thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu

Xe đạp vượt 100 km về thăm em của 'cậu bé Sơn La' được giá 103 triệu

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp không phanh của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng

Chiếc xe đạp của 'cậu bé Sơn La' được trả giá 103 triệu đồng