Cầu vượt cho người đi bộ: Kỳ vọng nhiều, thất vọng không kém

Cầu vượt cho người đi bộ: Kỳ vọng nhiều, thất vọng không kém

Cầu vượt đi bộ được kỳ vọng trở thành giải pháp giúp giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn, tiện lợi...