Đảm bảo an toàn lưu thông cầu đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đảm bảo an toàn lưu thông cầu đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VEC nói nguyên nhân đường dẫn cao tốc gần 35 nghìn tỉ nứt toác

VEC nói nguyên nhân đường dẫn cao tốc gần 35 nghìn tỉ nứt toác

Vướng mắc khi khắc phục sụt lún tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

'Không thể đổ lỗi do dân làm đường dẫn cầu vượt cao tốc hỏng'

'Không thể đổ lỗi do dân làm đường dẫn cầu vượt cao tốc hỏng'

Đường sạt lở nghiêm trọng do người dân cản trở thi công?

Đường sạt lở nghiêm trọng do người dân cản trở thi công?

Chủ đầu tư lên tiếng về sụt lún cầu vượt cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Chủ đầu tư lên tiếng về sụt lún cầu vượt cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Khắc phục sạt lở ở đường dẫn cầu vượt Bà Ngôn

Khắc phục sạt lở ở đường dẫn cầu vượt Bà Ngôn

Sụt lún cầu vượt trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chủ đầu tư nói gì?

Sụt lún cầu vượt trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chủ đầu tư nói gì?