Áp thấp nhiệt đới gần bờ, hàng nghìn người dân Nam Trung Bộ sơ tán

Áp thấp nhiệt đới gần bờ, hàng nghìn người dân Nam Trung Bộ sơ tán

Hàng nghìn người dân Nam Trung Bộ sơ tán lên cao để tránh lũ

Hàng nghìn người dân Nam Trung Bộ sơ tán lên cao để tránh lũ

Phú Yên: Sơ tán hàng nghìn người dân khỏi vùng lũ

Phú Yên: Sơ tán hàng nghìn người dân khỏi vùng lũ

Phú Yên: Lũ vượt báo động 3 gần 1m, nhiều địa phương bị cô lập

Phú Yên: Lũ vượt báo động 3 gần 1m, nhiều địa phương bị cô lập

Mưa lớn, 2 huyện Đồng Xuân, Tuy An bị cô lập

Mưa lớn, 2 huyện Đồng Xuân, Tuy An bị cô lập

Khánh Hòa, Phú Yên: Mưa lũ cắt đường, phố biến thành sông

Khánh Hòa, Phú Yên: Mưa lũ cắt đường, phố biến thành sông

Sơ tán hàng nghìn người dân miền Trung ra khỏi vùng lũ

Sơ tán hàng nghìn người dân miền Trung ra khỏi vùng lũ

Ứng phó áp thấp nhiệt đới 'kép', nhiều tỉnh cấm tàu thuyền ra khơi

Ứng phó áp thấp nhiệt đới 'kép', nhiều tỉnh cấm tàu thuyền ra khơi

Phú Yên: Nhiều địa phương bị mưa lũ chia cắt, ngập lụt

Phú Yên: Nhiều địa phương bị mưa lũ chia cắt, ngập lụt

Phú Yên: Nhiều nơi bị lũ cô lập do mưa to

Phú Yên: Nhiều nơi bị lũ cô lập do mưa to