Giám đốc điều hành Youtube Susan Wojcicki bình tĩnh vượt qua 'giông bão'

Giám đốc điều hành Youtube Susan Wojcicki bình tĩnh vượt qua 'giông bão'

Là người điều hành nơi được cho là hỗn loạn nhất trên mạng Internet – trang chia sẻ video lớn nhất toàn cầu...