'Biển đồng'

'Biển đồng'

Khu vực cầu cạn (cầu Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên) còn có tên gọi khác là 'Biển đồng', 'Hà Tiên...