Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

Cao tốc 34.500 tỉ lại xuất hiện ổ gà trên mặt đường

VEC 'trần tình' việc sửa hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi bằng băng keo

VEC 'trần tình' việc sửa hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi bằng băng keo

Cận cảnh hàng loạt cầu thấm dột trên cao tốc 34.500 tỷ đồng

Cận cảnh hàng loạt cầu thấm dột trên cao tốc 34.500 tỷ đồng

Lại thêm cầu, hầm chui trên cao tốc hơn 34.000 tỉ bị thấm nước

Lại thêm cầu, hầm chui trên cao tốc hơn 34.000 tỉ bị thấm nước

Lại thêm cầu chui cao tốc nghìn tỷ Đà Nẵng- Quảng Ngãi bị thấm nước

Lại thêm cầu chui cao tốc nghìn tỷ Đà Nẵng- Quảng Ngãi bị thấm nước

Thêm cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 'có vấn đề'

Thêm cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 'có vấn đề'

Khẩn trương khắc phục sự cố hầm chui tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Khẩn trương khắc phục sự cố hầm chui tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Xuất hiện thêm nhiều cầu thấm dột trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xuất hiện thêm nhiều cầu thấm dột trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phải làm rõ trách nhiệm nhà thầu thi công cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng

Phải làm rõ trách nhiệm nhà thầu thi công cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng

Cao tốc 34.500 tỷ: Tiếp tục phát hiện nhiều cầu thấm nước

Cao tốc 34.500 tỷ: Tiếp tục phát hiện nhiều cầu thấm nước

Yêu cầu sớm xử lý ngấm nước cầu và hầm cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Yêu cầu sớm xử lý ngấm nước cầu và hầm cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hàng loạt điểm 'sạn' trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hàng loạt điểm 'sạn' trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhà thầu làm ẩu, chủ đầu tư vô trách nhiệm

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhà thầu làm ẩu, chủ đầu tư vô trách nhiệm

'Vết dầu loang' chất lượng kém trên cao tốc 34.000 tỉ đồng ?

'Vết dầu loang' chất lượng kém trên cao tốc 34.000 tỉ đồng ?

Sửa chữa hai cầu chui thấm dột trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sửa chữa hai cầu chui thấm dột trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cầu chui ở cao tốc 34.000 tỷ thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc nói gì?

Cầu chui ở cao tốc 34.000 tỷ thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc nói gì?

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc xử lý thế nào?

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc xử lý thế nào?

Gầm cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới sử dụng đã thấm nước

Gầm cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới sử dụng đã thấm nước

Vì sao cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước dưới cầu và hầm chui?

Vì sao cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước dưới cầu và hầm chui?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xảy ra thấm nước dưới cầu và hầm chui

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xảy ra thấm nước dưới cầu và hầm chui

Chống dột cao tốc 34.000 tỷ: Dỡ ván gỗ, bẹ chuối dưới gầm cầu

Chống dột cao tốc 34.000 tỷ: Dỡ ván gỗ, bẹ chuối dưới gầm cầu

Cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước do thi công ẩu

Cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước do thi công ẩu

Kiểm tra hầm chui cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị thấm dột

Kiểm tra hầm chui cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị thấm dột

Cầu trên cao tốc ngàn tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm dột

Cầu trên cao tốc ngàn tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm dột

Sửa chữa 2 cầu bị thấm nước mưa trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Sửa chữa 2 cầu bị thấm nước mưa trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tại sao hầm chui trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thấm nước?

Tại sao hầm chui trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thấm nước?

VEC thừa nhận Zing.vn phản ánh đúng cao tốc 34.500 tỷ bị thấm dột

VEC thừa nhận Zing.vn phản ánh đúng cao tốc 34.500 tỷ bị thấm dột

Mưa làm cao tốc 34.000 tỷ dột, lộ cả bẹ chuối dưới gầm cầu

Mưa làm cao tốc 34.000 tỷ dột, lộ cả bẹ chuối dưới gầm cầu

Hầm chui cao tốc 34.500 tỷ bị thấm nước: Lỗi thuộc về nhà thầu

Hầm chui cao tốc 34.500 tỷ bị thấm nước: Lỗi thuộc về nhà thầu

VEC lên tiếng về thấm nước ở hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VEC lên tiếng về thấm nước ở hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấm dột do thi công ẩu?

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấm dột do thi công ẩu?

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấm dột do thi công ẩu?

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấm dột do thi công ẩu?

Sau 'ổ gà', cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước mưa

Sau 'ổ gà', cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước mưa