Chợ Gò Tà Mâu: Bán hàng hiệu hay đồ ve chai?

Chợ Gò Tà Mâu: Bán hàng hiệu hay đồ ve chai?

Từ lâu, Chợ Gò (tỉnh Tà Keo, Campuchia) cách cửa khẩu Tà Mâu (xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An...