Mưa lũ lịch sử cuốn sập cầu, Phú Thọ chìm sâu trong biển nước

Mưa lũ lịch sử cuốn sập cầu, Phú Thọ chìm sâu trong biển nước

Phú Thọ: Mưa lũ, nước xiết làm sụp cầu

Phú Thọ: Mưa lũ, nước xiết làm sụp cầu

Kinh hoàng khoảnh khắc mưa lũ cuốn sập cầu ở Phú Thọ

Kinh hoàng khoảnh khắc mưa lũ cuốn sập cầu ở Phú Thọ

Clip hãi hùng nhìn lũ cuốn bay mố cầu ở Phú Thọ

Clip hãi hùng nhìn lũ cuốn bay mố cầu ở Phú Thọ

Lũ lớn, cầu Văn Luông bắc qua sông Bứa bất ngờ sập

Lũ lớn, cầu Văn Luông bắc qua sông Bứa bất ngờ sập

Phú Thọ: Nước lũ cuồn cuồn khiến cầu Văn Luông gãy nhịp

Phú Thọ: Nước lũ cuồn cuồn khiến cầu Văn Luông gãy nhịp

Hú vía khoảnh khắc mưa lũ cuốn sập cầu ở Phú Thọ

Hú vía khoảnh khắc mưa lũ cuốn sập cầu ở Phú Thọ

Phú Thọ: Mưa lũ dữ dội, cầu Văn Luông bị nước cuốn sập

Phú Thọ: Mưa lũ dữ dội, cầu Văn Luông bị nước cuốn sập

Clip: Rùng mình thấy từng mảng cầu sụt xuống sông, bị lũ cuốn trôi

Clip: Rùng mình thấy từng mảng cầu sụt xuống sông, bị lũ cuốn trôi

Cả nước tiếp tục mưa lớn, nước lũ làm sập cầu, cô lập hoàn toàn nhiều địa phương

Cả nước tiếp tục mưa lớn, nước lũ làm sập cầu, cô lập hoàn toàn nhiều địa phương