Ám ảnh tai nạn giao thông do 'ma men'

Ám ảnh tai nạn giao thông do 'ma men'

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Phát hiện thi thể 2 thanh niên tại mương nước

Phát hiện thi thể 2 thanh niên tại mương nước

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới cầu

Huế: Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Huế: Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Phát hiện 2 thi thể đầy máu dưới mương nước ở Huế

Phát hiện 2 thi thể đầy máu dưới mương nước ở Huế

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện xác 2 thanh niên dưới chân cầu

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện xác 2 thanh niên dưới chân cầu

Hoảng hốt phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Hoảng hốt phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Huế: Giật mình thấy thi thể 2 thanh niên trẻ tử vong dưới chân cầu

Huế: Giật mình thấy thi thể 2 thanh niên trẻ tử vong dưới chân cầu

Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới mương nước

Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới mương nước

Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

TT-Huế: Hoảng hồn phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới chân cầu

TT-Huế: Hoảng hồn phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu