Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/09

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/09

Bình Thuận tìm phương án khắc phục cầu Tân Hà bị sập

Bình Thuận tìm phương án khắc phục cầu Tân Hà bị sập

Sở GTVT Bình Thuận nói gì khi cầu Đôi gãy đôi ?

Sở GTVT Bình Thuận nói gì khi cầu Đôi gãy đôi ?

Bình Thuận: Sập cầu Tân Hà trong đêm, giao thông tê liệt

Bình Thuận: Sập cầu Tân Hà trong đêm, giao thông tê liệt

Xác định nguyên nhân cầu Tân Hà sập

Xác định nguyên nhân cầu Tân Hà sập

Bình Thuận: Cầu Tân Hà bất ngờ sập trong đêm, giao thông bị chia cắt hoàn toàn

Bình Thuận: Cầu Tân Hà bất ngờ sập trong đêm, giao thông bị chia cắt hoàn toàn

Mưa lớn sập cầu Tân Hà, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn sập cầu Tân Hà, giao thông bị chia cắt

Cầu Tân Hà bất ngờ sập trong đêm, giao thông bị chia cắt

Cầu Tân Hà bất ngờ sập trong đêm, giao thông bị chia cắt

Sập cầu trong đêm, giao thông bị chia cắt

Sập cầu trong đêm, giao thông bị chia cắt