Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước cùng xe máy

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước cùng xe máy

Tử vong dưới mương nước

Tử vong dưới mương nước

Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Phát hiện xác thanh niên nằm cạnh xe máy dưới mương nước

Phát hiện xác thanh niên nằm cạnh xe máy dưới mương nước

Nam công nhân tử vong cạnh xe máy dưới mương nước

Nam công nhân tử vong cạnh xe máy dưới mương nước

Huế: Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng xe máy dưới mương nước

Huế: Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng xe máy dưới mương nước

Huế: Nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Huế: Nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam thanh niên nằm dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam thanh niên nằm dưới mương nước

Nam thanh niên tử vong bên cạnh xe Exciter

Nam thanh niên tử vong bên cạnh xe Exciter