Dự án BOT Bắc Bình Định: Đường hỏng vẫn thu phí

Dự án BOT Bắc Bình Định: Đường hỏng vẫn thu phí

Đề nghị dừng thu phí đường bộ đối với dự án BOT Bắc Bình Định

Đề nghị dừng thu phí đường bộ đối với dự án BOT Bắc Bình Định

Vì sao BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí?

Vì sao BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí?

Đường hư hỏng kéo dài, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Đường hư hỏng kéo dài, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Chậm sửa đường, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Chậm sửa đường, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Kiến nghị dừng thu giá BOT Bắc Bình Định

Kiến nghị dừng thu giá BOT Bắc Bình Định

Để đường xuống cấp, trạm BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí

Để đường xuống cấp, trạm BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu phí

Để đường hỏng, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá

Để đường hỏng, BOT Bắc Bình Định bị kiến nghị dừng thu giá