Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện 'ổ gà'

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện 'ổ gà'

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện 'ổ gà'

Cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện 'ổ gà'

Xuất hiện tình trạng lún trên nhiều cây cầu tại cao tốc 34.500 tỷ đồng

Xuất hiện tình trạng lún trên nhiều cây cầu tại cao tốc 34.500 tỷ đồng

Hôm nay (27/11) VEC thi công bù lún trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hôm nay (27/11) VEC thi công bù lún trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thi công bù lún trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thi công bù lún trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ 27.11: Bắt đầu thi công bù lún đầu cầu, cống cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ 27.11: Bắt đầu thi công bù lún đầu cầu, cống cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Kế hoạch thi công bù lún đầu cầu, cống thuộc Gói thầu số 2, 3A, 3B cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Kế hoạch thi công bù lún đầu cầu, cống thuộc Gói thầu số 2, 3A, 3B cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi