Lạnh lưng qua cầu chờ sập!

Lạnh lưng qua cầu chờ sập!

Sà lan chở cát tông sập cầu, chìm xuống đáy sông

Sà lan chở cát tông sập cầu, chìm xuống đáy sông

Sà lan chở cát va chạm làm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở cát va chạm làm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở 100 tấn cát đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở 100 tấn cát đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở 150 tấn cát đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở 150 tấn cát đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở cát tông sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở cát tông sập cầu ở Tiền Giang

Tông sập cầu, sà lan chở cát chìm dưới nước

Tông sập cầu, sà lan chở cát chìm dưới nước

Sà lan 145 tấn đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan 145 tấn đâm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở cát tông sập cầu

Sà lan chở cát tông sập cầu

Sà lan chở cát tông sập cầu, 4 người thoát chết

Sà lan chở cát tông sập cầu, 4 người thoát chết

Tiền Giang: Sà lan đâm gãy 2 trụ cầu Long Hòa B

Sà lan tông sập cầu ở miền Tây, giao thông tắc nghẽn

Sà lan tông sập cầu ở miền Tây, giao thông tắc nghẽn

Sà lan đâm gãy 2 trụ cầu Long Hòa B, Tiền Giang

Sà lan đâm gãy 2 trụ cầu Long Hòa B, Tiền Giang

Sà lan chở cát tông sập cầu

Sà lan chở cát tông sập cầu

Sà lan tông sập cầu Long Hòa B, bốn người thoát chết

Sà lan tông sập cầu Long Hòa B, bốn người thoát chết

Sà lan chở cát làm sập cầu ở Tiền Giang

Sà lan chở cát làm sập cầu ở Tiền Giang